Kezdőoldal Obchodná príležitosť Marketingový plán Prevádzkové pravidlá a etické normy

Prevádzkové pravidlá a etické normy

777mukodesi

Működési és Etikai Szabályzat 
a BIOCOM INTERNATIONAL (EUROPE) AG. törzsvásárlói / termékforgalmazói hálózatának tagjai részére

Regisztráció és saját adatok kezelése
A BIOCOM forgalmazói hálózat tagja lehet bármely 18. életévét betöltött természetes személy, továbbá jogi személyek (cégek) és egyéni vállalkozók. Regisztrálni lehet: a www.biocomnetwork.ch weboldalon található online regisztrációs felületen. A regisztráció érvényesítéséhez a kért adatok megadása mellett, minimum 50 pontértéknyi (PÉ) termékvásárlás szükséges valamely, a regisztrációt visszaigazoló e-mailben feltüntetett webáruház(ak)ban. Ezt követően az új tag egyéni regisztrációs azonosító számot kap, amellyel jogosult termékvásárlásra személyesen vagy az interneten keresztül.
Amennyiben a hálózati tag nyilvántartott adatai megváltoznak, úgy ezek módosítását (aktualizálását) a webshop.biocom-international.ch oldalon (a belépést követően) a „Saját adatok kezelése” menüpontban lehet elvégezni. Az itt megadott adatok valódiságáért a tag felel, a helytelenül megadott vagy nem aktualizált adatok miatti esetleges károkért a Biocomot nem terheli felelősség.
Abban az esetben, ha a magánszemélyként nyilvántartott tag a továbbiakban jogi személyként kíván tevékenykedni, illetve, ha a jogi személyként nyilvántartott tag a továbbiakban magánszemélyként kíván részt venni a hálózatban, írásban kérheti ezt a változtatást, indoklással, és a megfelelő dokumentumokat mellékelve. Az ilyen jellegű változtatás egy éven belül csak egyszer lehetséges.
A BIOCOM rendszerben meglévő regisztráció, illetve karrierszint nem eladható, nem átruházható, de örökölhető.
A regisztráció megszűnése
Amennyiben egy hálózati tag nevére egy év alatt egyetlen pontértéket jelentő vásárlás sem történik, úgy a regisztráció megszűnik. Ezután a tagi kedvezményekkel történő vásárlás lehetősége, valamint a hálózati kedvezmények is megszűnnek.
A regisztrációval az új tag elfogadja a BIOCOM hálózat Működési Szabályzatát, Marketing Tervét és az abban leírtakat munkája során magára nézve kötelezőnek tekinti.

A hálózati tag tudomásul veszi, hogy a működési szabályzat megsértése esetén kizárhatják a hálózatból és minden elért kedvezményét elveszítheti.

Általános szabályok
A hálózat tagjai nem a BIOCOM INTERNATIONAL (Europe) AG. alkalmazottai, hanem önálló üzletet vezetnek, saját nevükben veszik és adják el a termékeket. Munkájuk során a BIOCOM cég nevében nem járhatnak el, valamint nem tehetnek semmilyen szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatot a cég nevével, nevében.
A hálózati tag névjegykártyáján és egyéb nyomtatványain csak az alábbi feliratot használhatja: „Független terméktanácsadó”. Minősülése után pedig a „Független Hálózatvezető”, illetve „Független Hálózatigazgató” megnevezést tüntetheti fel.
Minden hálózati tag jogosult a termékeket a mindenkori kedvezményszintjének megfelelő áron megvásárolni, jogosult újabb tagok szponzorálására, akik az ő alsóhálózatába tartoznak és az ő csoportforgalmát gyarapítják.
Minden, a Biocom rendszerben kapható termék rendelkezik egy ún. pontértékkel (PÉ), amely megtalálható az aktuális árjegyzékben és a webshopokban is. Ez a pontérték képezi az egyes karrierszintekre történő kvalifikáció és a hálózati jutalékok alapját.
A Biocom marketing (javadalmazási) rendszere egyetlen pontjában sem változtatható meg a hálózati tagok részéről, másoknak történő bemutatása során az eredetitől való eltérés azonnali kizárást von maga után.
A bónusz kifizetésekre való jogosultsághoz a hálózat tagjainak minden hónapban újra kvalifikálniuk kell magukat.

Árurendelés, vásárlás
A BIOCOM termékei a webshop.biocom-international.ch. weboldalon rendelhetők meg, valamint megvásárolhatók az országonként szerződött BIOCOM viszonteladó partner cégek webshopjaiban és irodáiban.
A megrendeléseket csak azok ellenértékének kiegyenlítése után tekintjük érvényesnek!
Termékrendelést / vásárlást minden hálózati tag kizárólag a saját nevében intézhet.

A termékek népszerűsítése, reklámtevékenység
Hirdetési- és marketingcélokra kizárólag a BIOCOM által biztosított reklámanyagok használhatók.
Az BIOCOM márkajelzést és logót a tagok nem használhatják a BIOCOM által előzetesen adott, írásos engedély nélkül. Ha valaki erre engedélyt kap, a márkajelzéseket és logókat a BIOCOM által előírtaknak megfelelően kell használni.
Minden BIOCOM nyomtatvány, kiadvány, videó, fényképfelvétel, grafika, termékfotó szerzői jogvédelem alatt áll, a BIOCOM írásbeli előzetes engedélye nélkül nem felhasználhatóak vagy másolhatóak, még részleteikben sem.
A BIOCOM weboldalak teljes tartalma, úgymint a szöveg, grafikák, fotók, grafikus megjelenés szintén szerzői jogi védelem alatt állnak, és a Biocom előzetes írásos engedélye nélkül kereskedelmi célra nem használhatók, nem másolhatók, még részleteikben sem.

A termékek értékesítése
A BIOCOM termékek kizárólag közvetlen értékesítési rendszer keretein belül értékesíthetők, a mindenkori árlistákban meghatározott fogyasztói áron, a kiskereskedelem semmilyen egyéb formája nem használható a termékek értékesítésre.
Sem a BIOCOM termékeket, sem a BIOCOM termékeket bemutató és egyéb reklámanyagait kiskereskedelmi egységekben, webáruházban, közösségi média oldalakon, internetes aukciós portálon vagy hasonló weboldalakon eladni, kiállítani vagy bemutató célból kitenni nem lehet.
A hálózat tagjai saját webshopot a termékek értékesítésére nem üzemeltethetnek, saját weboldalukon korrekten, a Működési és Etikai Szabályzat szellemében népszerűsíthetik a termékeket és az üzleti lehetőséget.
A hálózat tagjai a termékek ajánlásakor, eladásakor a termékkel kapcsolatban valótlan adatokat nem közölhetnek, a vásárlókat megtévesztő információkat nem adhatnak, sem szóbeli, sem írásbeli tájékoztatáskor. Azonos szabályok érvényesek az BIOCOM üzleti lehetőség népszerűsítése során folytatott tevékenységekkel összefüggésben.
A termékeket kizárólag bontatlanul, eredeti csomagolásban lehet értékesíteni.
A tisztességes verseny szellemében a termékek ajánlásakor tilos más cégek termékeinek negatív színben történő feltüntetése.
A jogi személyiségű tagok a BIOCOM cégtől vásárolt termékeket kizárólag végső felhasználók felé, a mindenkori javasolt fogyasztói áron értékesíthetik.
A tagok közötti termék adás-vétel tilos és a regisztráció megszüntetését vonja maga után.

A számítógépes program szolgáltatásai
A regisztrált hálózati tagok adatait, egyéni és hálózati forgalmát a Biocom számítógépes rendszerében tartja nyilván. A regisztrált hálózati tagok a weboldalra történő bejelentkezés után információt kérhetnek le saját hálózatuk aktuális havi forgalmáról.
A hálózat bármely tagja nem jogosult a saját alsóhálózatán kívül más hálózati ágak forgalmi adatainak megtekintésére.

A hálózati jutalékok kiszámítása, kvalifikáció magasabb karrierszintre
A hálózati jutalékok kiszámítása egy adott naptári hónap alatt elért (számlákkal igazolt) forgalom alapján történik. Későn leadott, illetve ki nem fizetett megrendeléseket a hálózati jutalékok kiszámításánál nem veszünk figyelembe.
A jutalék kifizetésre jogosult hálózati tagokat a Biocom tájékoztatja erről a tag személyes online fiókjába feltöltött értesítővel, amely megtekinthető, illetve letölthető a bejelentkezés után.
A karrierszinteken történő előmenetel a kvalifikációs hónapok teljesítménye alapján kerül meghatározásra az elért forgalomból.
A hálózati jutalékok és karrierszintek megállapításához a részleteket a mindenkor érvényben lévő Biocom Marketing Terv szabályozza.

Hálózati jutalékok kifizetése
A hálózati jutalékok kifizetését az országonként szerződött BIOCOM viszonteladó partnercégek végzik, az egyes országokban meghatározott adóirányelveknek megfelelően.
A hálózati jutalékok kifizetése a jutalékszámítás után, országonként eltérően, de általában minden hónap 5. munkanapjától kezdve történik banki átutalással.
A hálózati jutalék kifizetéséhez a „Saját adatok kezelése” menüpontban szükséges megadni a cég / vállalkozás (ahol ez megengedett, ott a magánszemély) bankszámlaszámát.
A hálózati jutalék összegét tartalmazó értesítőt az „Értesítések” menüpontban lehet elérni és letölteni.
10 CHF összeg alatt a hálózati jutalékok nem kerülnek kiértesítésre és kifizetésre. A 10 CHF összeg alatti jutalékokat a Biocom nyilvántartja és amennyiben a tag jutalékai meghaladják a 10 CHF összeget, egy összegben kerülnek kiértesítésre és kifizetésre.
A Bónuszok kifizetése az alábbiak szerint történik:

Cégként vagy egyéni vállalkozóként regisztrált tagok részére a jutalék kifizetése számla ellenében történik. A kiállított számlák adatainak valódiságáért a számlát kiállító személy felel. A regisztrált tagnak, az értesítő feltöltését követően 60 nap áll rendelkezésére a számla benyújtására.

​A hálózati jutalékra jogosult tag fennálló hátralékait, tartozásait a kifizetésben illetékes cégnek joga van teljesítésekor a végösszegből levonni.

Hálózati etika
A hálózati munka során felmerülő kérdésekkel, problémákkal a felső szponzori vonalat kell felkeresni, illetve a kérdéseket, panaszokat írásban kell eljuttatni az abban illetékes cégekhez.
Keresztvonalazás, más hálózati ágak megkeresése, más hálózati ágon lévő tagok beléptetése új néven nem elfogadott és a regisztráció megszüntetését eredményezi.
Amennyiben egy regisztrált tag más hálózati ágon kívánja regisztráltatni magát, ezt hat hónap várakozási idő után teheti meg, az addig elért karrierszintje elvesztésével.
A Biocom hálózat rendezvényein, illetve minden a céget, termékeit, marketing tervét népszerűsítő bemutatón, találkozón, eseményen azonnali kizárás terhe mellett tilos más hálózati cégek vagy termékek propagálása.
Az a hálózati tag, aki BIOCOM tagságát nyilvánvalóan más üzleti lehetőségek, termékek propagálására használja fel a hálózat többi tagja felé, kizárásra kerül és elveszíti minden elért kedvezményét és hálózati jutalékra való jogosultságát.
A szponzor kötelessége, hogy az általa szponzorált hálózati tagok előrehaladását a karriertervben mindenkor a legjobb tudása szerint segítse.
A hálózati tag semmire nem kényszerítheti az általa szponzoráltakat, így arra sem, hogy rajta keresztül adják le megrendelésüket, sem arra, hogy árukészletet tartsanak fenn vagy bármilyen „minimum” rendelést adjanak le.